Akira Kurosawa: Samurai Collection (Blu-ray)
4-disc DigiPack in SlipCase
 1. Seven Samurai (1954)
  Shichinin no Samurai
 2. Throne of Blood (1957)
  Kumonosu-j˘
 3. The Hidden Fortress (1958)
  Kakushi-toride no San-akunin
 4. Yojimbo (1961)
  Y˘jinb˘
 5. Sanjuro (1962)
  Tsubaki Sanjűr˘

UK-IMPORT
Price: Ç 36
ReviewCart
Blu-ray Drama Adventure Action Thriller Crime

Film Info

CastSS: Toshir˘ Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara, Daisuke Kat˘, Isao Kimura, Minoru Chiaki, Seiji Miyaguchi, Yoshio Kosugi, Bokuzen Hidari, Yoshio Inaba, Yoshio Tsuchiya, Kokuten K˘d˘, Eijir˘ T˘no
TB: Toshir˘ Mifune, Isuzu Yamada, Takashi Shimura, Akira Kubo, Hiroshi Tachikawa, Minoru Chiaki, Takamaru Sasaki, Gen Shimizu, Kokuten K˘d˘, Kichijir˘ Ueda, Eiko Miyoshi, Chieko Naniwa, Nakajir˘ Tomita, Yű Fujiki, Sachio Sakai
HF: Toshir˘ Mifune, Minoru Chiaki, Kamatari Fujiwara, Susumu Fujita, Takashi Shimura, Misa Uehara, Eiko Miyoshi, Toshiko Higuchi, Yű Fujiki, Yoshio Tsuchiya, Kokuten K˘d˘, Takeshi Kat˘, K˘ji Mitsui, Toranosuke Ogawa, Kichijir˘ Ueda
YJ: Toshir˘ Mifune, Tatsuya Nakadai, Y˘ko Tsukasa, Isuzu Yamada, Daisuke Kat˘, Seizabur˘ Kawazu, Takashi Shimura, Hiroshi Tachikawa, Y˘suke Natsuki, Eijir˘ T˘no, Kamatari Fujiwara, Ikio Sawamura, Atsushi Watanabe, Susumu Fujita, Kyű Sazanka
SJ: Toshir˘ Mifune, Tatsuya Nakadai, Keiju Kobayashi, Yűz˘ Kayama, Reiko Dan, Takashi Shimura, Kamatari Fujiwara, Takako Irie, Masao Shimizu, Yűnosuke It˘, Akira Kubo, Hiroshi Tachikawa, Yoshio Tsuchiya, Kunie Tanaka, Tatsuyoshi Ehara
DirectorAkira Kurosawa
MusicFumio Hayasaka, Masaru Sat˘
Year1954-1962
Running Time206, 109, 138, 110 & 95 min

BD Info

Video4:3 Full Frame/Widescreen 2.35:1, 1080p 24fps, B&W
AudioJapanese PCM 2.0 mono
SubtitlesEnglish
ExtrasSeven Samurai:
Documentary: The Art of Akira Kurosawa
Japanese Trailer

Throne of Blood:
Audio Commentary featuring Japanese-film expert Michael Jeck
Theatrical Trailer

Hidden Fortress:
Interview with filmmaker George Lucas
Original Japanese Theatrical Trailer

Yojimbo:
Audio Commentary with film critic Philip Kemp
Original Japanese Theatrical Trailer

Sanjuro:
Film Introduction by Alex Cox
Alex Cox on Akira Kurosawa
Original Japanese Theatrical Trailer

Plus:
Fully Ilustrated Booklet