Van vrijdag 12 februari t/m zondag 14 februari 2016, bij aankoop van 3 items: 5% korting, 4 items: 10% korting en 5 of meer items: 12% korting op al die items in je bestelling met coupon code ML63502
Gebruik de coupon code op de Winkelwagen -> Checkout pagina
Kortingen en aanbiedingen worden nog niet automatisch verwerkt, maar zul je terugvinden in de betaalgegevens die je toegestuurd krijgt.
Korting geldt alleen voor items (
inc keepcases) op voorraad. Combi-aanbiedingen als x dvd's voor y euro worden als 1 item geteld.
Per bestelling maximaal 1 exemplaar per DVD- of BD-titel.
Korting geldt niet voor postzegels.
From Friday February 12 till Sunday February 14 2016, with the purchase of 3 items: 5% discount, 4 items: 10% discount and 5 or more items: 12% discount on all those items in your order with coupon code ML63502
Don't forget to add your coupon code on the Shopping Cart -> Checkout page.
Discounts and offers aren't automatically deducted yet, but can be found in the payment mail you'll receive.
Discount only applies to items (
inc keepcases) in stock. Combi-offers like x dvds for y euro are counted as 1 item.
Per order only 1 copy per DVD or BD title.
Discount doesn't apply to stamps.