shipping page last updated: 01-01-2018
See Disclaimer Below!
Zie Disclaimer Onder!


Verzendkosten (Binnen Nederland)
brievenbuspost (TNT/PostNL) kosten
< 350gr
2 euro
< 350gr (bij enkele uitzonderingen met 2 of meer items)
2.50 euro
250gr - 500gr
X
brievenbuspost (TNT/PostNL, geregistreerd, niet verzekerd)
0gr - 2000gr
3.50 euro
brievenbuspost (TNT/PostNL, geregistreerd, verzekerd tot €75)
0 - 10kg
8 euro
pakketpost (TNT/PostNL, geregistreerd, niet verzekerd)
0 - 10kg 7 euro
10 - 30kg 12 euro
pakketpost (TNT/PostNL, aangetekend, verzekerd tot €500)
1 - 10kg 8 euro
10 - 30kg 14 euro

Ik verzend niet onder rembours!

Betaalmogelijkheden (binnen Nederland)

  1. Overschrijving naar bankrekening (ABN AMRO)
  2. Contant bij overdracht (afhalen onder voorwaarden)
  3. Contant per (aangetekende) post (op eigen risico)
  4. Betaling via PayPal

Ad 4: PayPalbetaling is alleen mogelijk bij geregistreerde verzending. Indien een koper met PayPal wenst te betalen, dan worden de totale kosten van de bestelling met 4% verhoogd, met een minimum van 1 euro.
Het te gebruiken e-mailadres is payments@lellodvd.nl. Maar je kunt beter wachten tot ik je een PP-invoice heb gestuurd.shippng page last updated: 01-01-2018 

Shipping Costs (Europe)
mailbox mail
standard
delivery:
1 - 2 weeks
priority
delivery:
  1 - 7 days
priority registered
(insured up to €50)

delivery:
1 - 7 days
< 100 gr
X
3.50 euro
11 euro
100gr - 350gr
X
7.00 euro
350gr - 2kg X
9.00 euro


EUR 1
BE, LU, DE, DK, FR, IT, AT, ES, UK, SE

EUR 2
AL, AD, BA, BU, BY, CH, CY, CZ, EE, FI, FO, GI, GL, GR, HR, HU, IE, IS, LI, LV, LT, MD, MK, MT, NO, PL, PT, RO, RS, SI, SK, SM, TR, UA, VA
Canary Islands, Channel Islands

mailbox mail, priority registered (insured up to €50)
500gr - 2kg
11.00 euro
13.00 euro
parcel mail, priority, not insured
< 2kg 9.00 euro 11 euro
parcel mail, priority registered, not insured
< 2kg 11 euro 15 euro
2kg - 5kg
16 euro
21 euro
5kg - 10kg
20 euro
25 euro
parcel mail, priority registered (insured up to €100)
< 2kg 13 euro 17 euro
2kg - 5kg
18 euro
23 euro
5kg - 10kg
23 euro
27 euro
10kg - 20kg
30 euro
35 euro
parcel mail, priority registered (insured up to €500)
< 2kg 15 euro
19 euro
2kg - 5kg
20 euro
24 euro
5kg - 10kg
24 euro
30 euro
10kg - 20kg
32 euro
37 euro
20kg - 30kg
41 euro
50 euro

I don't ship COD!

Payment options (Rest of Europe)

  1. International Banktransfer (Only useful within euro countries)
  2. Cash by (registered) Mail (at own risk)
  3. Payment Through PayPal

Ad 3: PayPal payment is only possible when registered shipping is selected. In case a customer wishes to pay with PayPal, the total costs of the order are raised with 4%, with a minimum of 1 euro.
The e-mail address to use in this case is payments@lellodvd.nl.

Disclaimer
NederlandsPRODUCTBESCHRIJVINGEN

lelloDVD probeert zo accuraat mogelijk te zijn. Doch, lelloDVD kan niet garanderen dat productbeschrijvingen of enig ander inhoud op deze site accuraat, compleet, betrouwbaar, up-to-date of foutloos is. Indien een product dat is aangeboden door lelloDVD niet strookt met de beschrijving, de enige mogelijkheid is het product in ongebruikte toestand terug te sturen.

HET RISICO VAN VERLIES

Alle produkten gekocht bij lelloDVD vallen onder de verantwoordelijkheid van lelloDVD tot het moment van aanbieden aan de postdienst (TNT veelal). Vanaf dan valt het risico van verlies onder de verantwoording van de koper, tenzij het produkt verzonden is onder enige vorm van aanvullende dienst, zoals bijv. aangetekende verzending.
In elk geval van verlies zal lelloDVD de postdienst een onderzoek laten instellen. Er kunnen geen garanties worden gegeven betreffende het resultaat van zo'n onderzoek. Een positief resultaat is waarschijnlijker indien het produkt verzonden was met een tracking-service. Vergoeding kan alleen (gedeeltelijk tot volledig) plaatsvinden indien gekozen wordt voor pakketpost, aangetekende verzending of verzekerde verzending.

NB: Diefstal van poststukken is als diefstal onderhevig aan het Nederlands strafrecht. Bewust onterecht claimen dat een poststuk is gestolen of niet is aangekomen valt ook onder dat strafrecht. Beide wetsovertredingen kunnen leiden tot boetes en/of gevangenisstraf.

Disclaimer
English


PRODUCT DESCRIPTIONS


lelloDVD attempts to be as accurate as possible. However, lelloDVD does not warrant that product descriptions or other content of this site is accurate, complete, reliable, current, or error-free. If a product offered by lelloDVD itself is not essentially as described, your sole remedy is to return it in unused condition.

RISK OF LOSS

All items purchased from lelloDVD fall under the responsibility of lelloDVD till the moment  upon our delivery to the carrier. From there, the risk of loss and title for such items pass to the buyer, unless the item was shipped with some sort of tracking service, as is, for instance, with registered shipping.
In case of any loss, lelloDVD will pursue the initiation of investigation, which the carrier will execute. No guarantees are given on the result of the investigation. Positive results however are more likely in cases where the item was sent off with a tracking service. Reimbursement can only be (partly to fully) possible when chosen for resp. tracked, registered or insured shipping and cooperation with the investigation, if needed.

NOTE: Stealing mail is a federal offence! Unjustifiably claiming that a package is stolen or has not arrived, too, is a federal offence. Both criminal acts are applicable for fines and/or inprisonment.